اخبار و اطلاعيه ها
هر دم به گوش می رسد آوای زنگ قافله این قافله تا کربلا دیگر ندارد فاصله حلول ماه محرم ، ماه پژمرده شدن گلستان فاطمه تسلیت باد
1401/05/13
هر دم به گوش می رسد آوای زنگ قافله این قافله تا کربلا دیگر ندارد فاصله حلول ماه محرم ، ماه پژمرده شدن گلستان فاطمه تسلیت باد
لام ما به محرم، به غصه و غم مهدی به چشم کاسه خون و به شال ماتم مهدی سلام ما به محرم، به شور و حال و عیانش سلام ما به حسین و به اشک سینه زنانش عرض تسلیت و التماس دعا
شهادت امام جعفر صادق (ع) تسلیت باد
1401/03/05
شهادت امام جعفر صادق (ع) تسلیت باد
شهادت رئیس مکتب تشیع تسلیت باد
Template settings