دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

دیالیز

 | تاریخ ارسال: 1399/6/15 | 

 
**** نام بخش:  دیالیز  ****
رئیس بخش: جناب آقای دکترمحمدی                               سرپرستار:  سرکار خانم آقا داداش فام
منشی: سرکار خانم  قاسمی
 تعداد تخت: ۱۴
تلفن مستقیم:   ۶۵۲۵۴۴۵۵              تلفن بیمارستان: ۵-۶۵۲۲۶۰۴۱   تلفن داخلی  بخش:              ۴۰۴-۴۰۳          
نحوه بستری بیمار: معرفی از طریق معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی ایران
موارد بستری در این بخش: بیماران دیالیزمزمن
 موارد مهم: ورودبیماران به سالن دیالیزمستلزم تعویض لباس وکفش می باشد
 ورودهمراه به سالن دیالیز جهت پیشگیری از سرایت عفونت به بیماران ممنوع است

   

دفعات مشاهده: 278 بار   |   دفعات چاپ: 26 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر