دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

برنامه هفتگی پزشکان کلینیک تخصصی

 | تاریخ ارسال: 1399/9/19 | 

بخش: درمانگاه

مسئول بخش: جناب آقای دکتر پرتوی

سرپرستار : سرکار خانم سروند

لطفا جهت اخذ نوبت پزشکان متخصص درمانگاه روز قبل از مراجعه
با شماره های تلفن ۶۵۲۴۳۰۲۸- ۶۵۲۴۳۰۸۵- ۶۵۲۴۴۰۵۶- ۶۵۲۶۳۵۳۷ 

از ساعت ۸ صبح تا ۱۳ تماس حاصل فرمائید

 

       روز های هفته

متخصصین

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنج شنبه

اطفال

دکتر یوسفی

دکتر همایونفر

دکتر سهروردی

دکتر نخعی

سایر پزشکان

سایر پزشکان

جراح

دکتر عبدالهی
ساعت ۱۰

دکتر رضایی
ساعت ۱۰

دکتر محمد حسینی
ساعت  ۹

دکتر فاوجی
ساعت ۹

دکتر قطبی 
ساعت ۹

سایر پزشکان
ساعت ۹

زنان

سایر پزشکان

سایر پزشکان

سایر پزشکان

سایر پزشکان

سایر پزشکان

سایر پزشکان

اورولو‍‍ژی

دکتر قشقایی
ساعت ۸ 

دکتر کنشلو
ساعت ۸

دکتر قشقایی
ساعت ۸ 

دکتر کنشلو
ساعت ۸

دکتر قشقایی
ساعت ۸ 

دکتر کنشلو
ساعت ۸

داخلی - دیابت

دکتر محمدی 

دکتر محمدی 

 

دکتر ابدانی

دکتر ابدانی

 

ارتوپد

دکتر خرمی
ساعت ۱۰

دکتر صدیقی 
ساعت ۱۵

دکتر شریف زاده
ساعت۱۰

دکتر صدیقی 
ساعت ۱۵

دکتر اصغری
ساعت ۹

دکتر صدیقی 
ساعت ۱۵

دکتر آقابزرگی
ساعت ۱۱

دکتر صدیقی 
ساعت ۱۵

دکتر کاظمی
ساعت۱۲

دکتر صدیقی 
ساعت ۱۵

دکتر خرمی
ساعت ۱۰

پوست

دکتر فرجی
ساعت ۱۳

 دکتر فرجی
ساعت ۱۳

دکتر رادور
ساعت ۱۳

دکتر فرجی
ساعت ۱۳

عفونی

دکتر روحی
ساعت  ۱۳

دکتر یزدانی
ساعت ۱۲

دکتر یزدانی
ساعت ۱۲

 دکتر یزدانی
ساعت ۱۲

دکتر اتفاق
ساعت ۱۳

 

قلب

دکتر رفاه
ساعت ۱۰

دکتر رفاه
ساعت ۱۰ 

دکتر رفاه
ساعت ۱۰ 

دکتر دادرضایی
ساعت ۱۰ 

دکتر رفاه
ساعت  ۱۰

دکتر دادرضایی
ساعت ۱۰ 

جراح مغز و اعصاب

دکتر باطنی
ساعت ۸ 

دکتر بفکین
ساعت ۱۲ 

دکتر طاهری
ساعت ۸

دکتر جهان بخش
ساعت ۸

دکتر فتاحی
 ساعت ۸

 

چشم پزشکی

دکتر نبوی
ساعت ۱۰

دکتر نبوی
ساعت ۱۰

دکتر نبوی
ساعت ۱۰

دکتر نبوی
ساعت ۱۰

دکتر نبوی
ساعت ۱۰

 

 جراح پلاستیک

دکتر سبحانی
ساعت ۸

دکتر نقی پور
ساعت ۸

دکتر جاودانی
ساعت ۱۴

دکتر نقی پور
ساعت ۸

دکتر جاودانی
ساعت ۱۴

دکتر سبحانی
ساعت ۸

روان پزشک

دکتر یاسی
ساعت ۹

دکتر علیمی
ساعت ۸

دکتر یاسی
ساعت ۹

دکتر علیمی
ساعت ۸

دکتر علیمی
ساعت ۸

دکتر یاسی
ساعت ۹

داخلی مغز و اعصاب

دکتر  دباغی
ساعت ۱۱ 

دکتر دباغی
ساعت ۱۱ 

دکتر نصیری
ساعت ۱۱

دکتر دباغی
ساعت ۱۱ 

دکتر دباغی
ساعت ۱۱ 

دکتر کاشفی زاده
ساعت ۹

گوش و حلق و بینی

دکتر رومیانی
ساعت ۱۰

دکتر رومیانی
ساعت ۱۰

دکتر اسماعیلی
ساعت ۹

 

دکتر رومیانی
ساعت ۱۰

دکتر اسماعیلی
ساعت ۹

نفرولوژی

دکتر شیرود بخشی
ساعت ۱۰

 

 

 

 

 

غدد اطفال

 

 

 

دکتر آقاصی
ساعت ۹

 

 

آنکولوژی- رادیوتراپی

 دکتر آبیار
ساعت ۱۳

 دکتر آبیار
ساعت ۱۳

 دکتر سلطان زاده 
ساعت ۱۳ 

 دکتر سلطان زاده 
ساعت ۱۳

 دکتر نجفی
ساعت ۱۳ 

  


دفعات مشاهده: 4278 بار   |   دفعات چاپ: 72 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر