بیمارستان امام سجاد شهریار- [اخبار پایگاه]
عید غدیر مبارک عید غدیر مبارک

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۶/۱۴ | 
AWT IMAGEتعریف علی به گفت و کو ممکن نیست
گنجایش بحر در سبو ممکن نیست
اوصاف علی به هر زبان باید گفت
این ذکر به پیدا و نهان باید گفت
در جشن ولی عهدی مسعود علی
تبریک به صاحب الزمان باید گفت
نشانی مطلب در وبگاه بیمارستان امام سجاد شهریار:
http://iums.ac.ir/find.php?item=42.30042.54368.fa
برگشت به اصل مطلب