بیمارستان امام سجاد شهریار- [اخبار پایگاه]
روز پزشک را به پزشکان زحمتکش عرصه بهداشت و درمان تبریک می گوئیم

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۶/۱ | 
AWT IMAGE


روز پزشک را به همه  پزشکان زحمتکش عرصه بهداشت و درمان تبریک می گوئیم


 
نشانی مطلب در وبگاه بیمارستان امام سجاد شهریار:
http://iums.ac.ir/find.php?item=42.30042.53845.fa
برگشت به اصل مطلب