بیمارستان امام سجاد شهریار- [اخبار پایگاه]
. قدردانی از نوه شهید به دلیل اهدا قلک خود برای ساخت بیمارستان

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۵/۳۰ | 
AWT IMAGE


در مزاسم گلریزان جهت اخذ مشارکت های مردمی برای تکمیل پروژه 300 تخت خوابی بیمارستان امام خمینی شهریار نوه شهید حسن سمائی با اهداء قلک خود  در این امر خدا پسندانه مشارکت کرد. این عامل باعث گردید که در بازدید روزگذشته دکتر قاضی زاده هاشمی وزیر محترم بهداشت از این مرکز اقای وزیر به ریاست بیمارستان (اقای دکتر مرعشی نجفی و مدبریت بیمارستان اقای بالوئی ) ماموریت دهند که با خرید یک  عدد دوچرخه و اهدا آن به این فرزند شهید از ایشان تقدیر گردد. ریاست بیمارستان  با خرید دوچرخه و حضور در منزل این نوجوان فداکار از ایثار او قدردانی کردند.

 
نشانی مطلب در وبگاه بیمارستان امام سجاد شهریار:
http://iums.ac.ir/find.php?item=42.30042.53759.fa
برگشت به اصل مطلب