بیمارستان امام سجاد شهریار

آقای دکتر سید علیرضا مرعشی نجفی
پست سازمانیریاست بیمارستان
آخرین بروزرسانی۱۳۹۶/۳/۲۶

[ برگشت به فهرست افراد ]