دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
AWT IMAGE
جلب رضايت مراجعين محترم سر لوحه فعاليت  هاي ماست
 
                                                                                                                                                                                                                           
 
img_yw_news
سه شنبه ۱۴ شهریور ۱۳۹۶

عید غدیر مبارک

. ..

ادامه...
img_yw_news
چهارشنبه ۱ شهریور ۱۳۹۶

روز پزشک را به پزشکان زحمتکش عرصه بهداشت و درمان تبریک می گوئیم

. ..

ادامه...
img_yw_news
چهارشنبه ۱ شهریور ۱۳۹۶

روز پزشک را به پزشکان زحمتکش عرصه بهداشت و درمان تبریک می گوئیم

. ..

ادامه...
img_yw_news
دوشنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۶

قدردانی از نوه شهید به دلیل اهدا قلک خود برای ساخت بیمارستان

. ..

ادامه...
img_yw_news
دوشنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۶

بازدید وزیر محترم بهداشت و جمع همراه از بیمارستان

. ..

ادامه...
 • معرفی واحد
 • معرفی واحد
 • معرفی واحد
 • معرفی واحد
 • معرفی واحد
 • راهنمای مراجعان
 • راهنمای مراجعان
 • راهنمای مراجعان
 • راهنمای مراجعان
 • تماس با ما
 • تماس با ما
 • تماس با ما
 • تماس با ما
 • برگه پنجم
 • برگه پنجم
 • برگه ششم
 • برگه ششم
 • برگه هفتم
 • برگه هفتم
 • برگه هشتم
 • برگه هشتم